Δικηγορικό Γραφείο Αλέξη Π. Μητρόπουλου και Συνεργατών

Σχετικά με το Γραφείο

Το γραφείο Αλέξη Π. Μητρόπουλου και Συνεργατών ιδρύθηκε και λειτουργεί, για τριάντα περίπου χρόνια, υπό τη διεύθυνση του γνωστού εργατολόγου και πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Αλέξη Μητρόπουλου.

Διαθέτει μεγάλο αριθμό δικηγόρων-συνεργατών με υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και πλούσια δικαστηριακή πείρα σε όλους τους κλάδους του δικαίου και ειδικότερα στο εργατικό δίκαιο, ατομικό και συλλογικό, το δίκαιο των συντάξεων, το διοικητικό, το φορολογικό, το ποινικό δίκαιο, καθώς και στο δίκαιο των εργατικών ατυχημάτων και έχει χειρισθεί κατά καιρούς με επιτυχία αρκετές υποθέσεις με μεγάλο κοινωνικό και νομολογιακό ενδιαφέρον.

Διαχρονικές αρχές που διαπνέουν από ιδρύσεως μέχρι σήμερα τη λειτουργία του γραφείου μας είναι η υψηλή ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, ο σεβασμός στους πελάτες και η δεοντολογία στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Powered by Microhost